In de persconferentie van 28 september zijn de nationale coronamaatregelen verder aangescherpt. Benadrukt wordt dat thuiswerken nog steeds de norm is. Wat betekent dit voor jou? Dit blog gaat in op het recht op thuiswerken en de plicht van de werkgever om voor veilige en gezonde thuiswerkplekken te zorgen.

Recht op thuiswerken

In artikel 2 van de Wet flexibel werken is bepaald dat een werknemer het recht heeft op aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd. Een werkgever moet dit verzoek om aanpassing accepteren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben deze verplichting niet en dienen in overleg met de werknemer een regeling te treffen. 

In tijden van Corona adviseert de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit wil echter niet zeggen dat je als werknemer altijd het recht hebt om thuis te werken. Er zijn uitzonderingen mogelijk. De werkgever moet dan goed kunnen motiveren waarom het nodig is dat de werknemer op de werkplek aanwezig is. Daarnaast moeten maatregelen zijn genomen om een veilige werkplek te waarborgen (denk aan desinfecterende middelen en voldoende afstand tussen werkplekken). 

Zorgplicht en thuiswerkplekken 

Als werkgever heb je een zorgplicht voor je werknemers en dien je te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hoe ver dit gaat, verschilt per situatie en hangt af van wat redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevergd. Ook voor werknemers die vanuit huis werken is een deel van de arboregels gewoon van toepassing. Voldoet een (thuis)werkplek niet aan de arboregels en leidt een werknemer hierdoor schade, dan is in beginsel de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Wat zijn de vereisten voor een veilige en gezonde thuiswerkplek? Allereerst moet je zorgen dat je werknemers beschikken over een ergonomisch verantwoord ingerichte werkplek. Ook thuis moeten werknemers beschikken over een los toetsenbord, een geschikte bureaustoel, een bureau dat op de juiste hoogte is afgesteld, verlichting die op orde is, etc. 

Als werkgever zul je je werknemers bovendien actief moeten informeren hoe zij hun thuiswerkplek het beste kunnen inrichten. Daarnaast zul je moeten inventariseren in hoeverre werknemers beschikken over een volgens de arbo-normen ingerichte werkplek. Indien een werknemer niet beschikt over een geschikte thuiswerkplek dan zul je als werkgever gericht middelen ter beschikking moeten stellen, bijvoorbeeld een computer en/of geschikte bureaustoel (die momenteel niet gebruikt wordt). Daarnaast moeten de werknemers goed zijn geïnformeerd over een juiste werkhouding en een gezond werkritme.